Státní okresní archiv Znojmo

Divišovo náměstí 5
669 02 Znojmo

tel. + 420 515 224 330
fax. +420 515 225 754
e-mail: soka_znojmo@mza.cz
www: http://znojmo.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb