Informace

Profil SOkA Znojmo

Archiváři provádí odborná školení a přednášky především pro pracovníky spisoven institucí. Publikační činnost archivářů je soustředěna zejména do Sborníku Jižní Morava a regionálního tisku.

První publikací archivu je soupis znojemských městských knih, jehož autorem je Josef Auer, který vyšel tiskem roku 1930 pod názvem „Knihy archivu města Znojma až do roku 1850“. Je to jedna z prvních publikací archivů tohoto typu u nás.

Od roku 1986 vydává archiv Ročenku Státního okresního archivu ve Znojmě. Tato obsahuje hodnocení činnosti archivu za uplynulý rok a dále témata zaměřená především k historii a regionálním dějinám. Do této publikace obsahově přispívají především badatelé, kteří čerpají ze zdejších archivních fondů.

Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě je od roku 2005 vydávána pod názvem „Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě“. Ročenka je k nahlédnutí a případní zájemci si ji mohou zakoupit v badatelně zdejšího archivu nebo na základě žádosti je zasílána poštou.

V objektu archivu je instalována stálá expozice z archivního materiálu. Archiv má dobrou spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, zejména svojí účastí a podílu na pořádaných výstavách.

 

            Pamětní deska                                        Zasedací místnost                                                     Galerie