Kontakty SOkA Kroměříž

PhDr. Jitka Zezulová
Ředitelka archivu
+420 573 333 834
Mgr. Eva Nedělníková
Knihovnice
+420 573 333 832
Olga Maradová
Archivářka
+420 573 333 832-3
Naděžda Gernová
Archivářka
+420 573 333 833
Mgr. Martina Šlancarová
Archivářka
+420 573 333 832
Mgr. David Sobek
Archivář
+420 573 333 832
Jiří Kutý
Knihař
+420 573 333 832-3
Světlana Navrátilová
Uklízečka
+420 573 333 832-3