Moravskou archivní obec navždy opustil PhDr. Hubert Valášek, CSc.

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že po dlouhé nemoci zesnul náš vážený kolega PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Čest jeho památce.

PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Parte