Oddělení ochrany archiválií

Pavla Lukasová
Zástup vedoucího, restaurátorka
+420 533 317 922
Centrála MZA v Brně
Miluše Kolísková
Restaurátorka
+420 533 317 985
Centrála MZA v Brně
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Centrála MZA v Brně
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Centrála MZA v Brně
Mgr. Klára Kořanová
Restaurátorka
+420 533 317 988
Centrála MZA v Brně
Mgr. et BcA. Kateřina Duchová
Restaurátorka
+420 533 317 987
Centrála MZA v Brně
Miroslava Štyksová
Restaurátorka
+420 519 500 063
SOkA Břeclav
Helena Sedláčková
Restaurátorka
+420 547 425 720
SOkA Brno-venkov
Lenka Olšáková
Restaurátorka
+420 573 333 832-3
SOkA Kroměříž
Zdislava Josková
Restaurátorka
+420 565 323 626
SOkA Pelhřimov