Přednášky Muzejní a vlastivědnou společností v Brně

Během roku 2016 se v prostorách malého sálu uskuteční přednášky pořádané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu: http://www.mvs-brno.cz/program/prednasky.html

Přednášky Muzejní a vlastivědnou společností v Brně