Publikace archivu

Publikace si lze objednat písemně přes e-mail nebo osobně vyzvednout.

Název Cena za 1 ks

První publikací archivu je soupis znojemských městských knih, jehož autorem je Josef Auer, který vyšel tiskem roku 1930 pod názvem „Knihy archivu města Znojma až do roku 1850“. Je to jedna z prvních publikací archivů tohoto typu u nás.

Od roku 1986 vydává archiv Ročenku Státního okresního archivu ve Znojmě. Tato obsahuje hodnocení činnosti archivu za uplynulý rok a dále témata zaměřená především k historii a regionálním dějinám. Do této publikace obsahově přispívají především badatelé, kteří čerpají ze zdejších archivních fondů.

Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě je od roku 2005 vydávána pod názvem „Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě“. Ročenka je k nahlédnutí a případní zájemci si ji mohou zakoupit v badatelně zdejšího archivu nebo na základě žádosti je zasílána poštou.

0,00 Kč

2018

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2017

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2016

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2015

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2014

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2013

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2012

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2011

100,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2010

90,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2009

Rozebráno

0,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2008

50,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2007

50,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2006

50,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce

2005

50,00 Kč
http://znojmo.mza.cz/users/spravce