Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
Ředitel archivu
+420 572 552 757
PhDr. Ludmila Hobzová
Archivářka
+420 572 552 634
Bc. Anna Maňásková
Archivářka
+420 572 552 634
Mgr. Kateřina Czinegová
Archivářka
+420 572 552 634
Mgr. Magdalena Čoupková
Archivářka
+420 572 552 634
Marie Pazderková
Zásobovačka
+420 572 552 634
Martin Slavík
Domovník
+420 606 666 722
Mgr. Marta Grosmanová
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA Zlín
Mgr. Kamila Nečasová
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA Zlín
PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D.
Ředitel archivu
+420 571 424 684
Mgr. Zdeněk Pomkla
Archivář
+420 571 411 095
Eva Adámková
Archivář
+420 571 411 095
Helena Antošová
Archivářka
+420 571 411 095
Alena Masnotová
Archivářka
+420 571 411 095
Věra Onderková
Archivářka
+420 571 411 095
Hana Hodošková
Zásobovačka
+420 571 411 095
Jaroslav Lukaštík
Domovník
+420 571 411 095
Vlasta Řezníková
Uklízečka
+420 571 411 095
Mgr. Karel Mlateček, Ph.D.
Ředitel archivu
+420 544 220 696, 606 666 725
Mgr. Michaela Zemánková
Archivářka
+420 544 221 225
Mgr. Sylva Němečková
Archivářka
+420 544 221 225
Jana Maňasová
Archivářka
+420 544 221 225
Oldřiška Smitalová
Archivářka
+420 544 221 225
Zdena Joanovičová
Manipulační dělnice
+420 517 358 169
Blanka Šinkyříková
Archivářka
+420 544 221 225

Adresa elektronické podatelny: soka_zlin@mza.cz
Žádosti o poskytnutí informací, běžnou korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, podněty aj. adresujte na elektronickou podatelnu. Pokud budete adresovat svůj dotaz přímo na adresu konkrétních zaměstnanců archivu, Váš e-mail nebude považován za elektronicky podanou žádost a budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_zlin@mza.cz.
 

Mgr. David Valůšek
Ředitel archivu
+420 577 900 051
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Archivář
+420 577 901 132
Hana Trubelíková
Archivářka
+420 577 901 132
 
Mgr. Marta Grosmanová
Archivářka
+420 577 901 132
Jitka Novorytová
Zásobovačka
+420 577 901 132
Mgr. Magdalena Čoupková
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA U. Hradiště
 
Mgr. Martin Marek, Ph.D.
Archivář
+420 577 901 132, +420 606 666 718
Mgr. Kamila Nečasová
Archivářka
+420 577 901 132
Karel Jarcovják
Domovník
+420 577 901 132
---
Hana Válková
Manipulační dělnice
+420 577 901 132
---
Mgr. David Nehyba
Ředitel archivu
+420 515 22 57 54, +420 606 666 743
Mgr. Dana Jurášová
Archivářka
+420 515 244 828
Mgr. Irena Sklenská
Archivářka
+420 515 224 330
Bc. Jana Pekárková
Archivářka
+420 515 244 828
+420 515 224 330
Mgr. Vladimír Dočekal
Archivář
+420 515 244 827
Bc. Karel Koc
Archivář
+420 515 244 827
Lenka Mášová
Zásobovačka
+420 515 224 330
Stanislav Kurdík
Dokumentátor
+420 515 224 213
Mgr. Vít Křesadlo
Ředitel archivu
+420 566 625 571, 606 666 733
Mgr. Martin Janda
Archivář
+420 566 621 723, +420 720 154 144
Mgr. Jaroslava Kuncová Zadražilová
Archivář
+420 566 621 723
Jana Filipová
Archivář
+420 566 621 723
Olga Veselská
Knihovnice
+420 566 621 723
Alena Tůmová
Zásobovačka
+420 566 621 723
Vlasta Filipová
Knihovnice
+420 566 621 723
Josef Šilhánek
Domovník
+420 606 666 732
+420 566 621 723

Pracoviště Velké Meziříčí

Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Archivář
+420 566 521 306, 606 666 746
Radka Jiříčková
Archivář
+420 566 521 306