Divišovo náměstí 5
669 02 Znojmo

tel. + 420 515 224 330
fax. +420 515 225 754
www: http://znojmo.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Adresa elektronické podatelny: soka_znojmo@mza.cz

Úřední podání (žádosti o rešerše, žádosti o poskytnutí informací, žádosti o souhlasy s publikováním reprodukcí archiválií, úřední korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, atd.) zasílejte na adresu elektronické podatelny. Pokud zašlete svůj dotaz přímo na adresu konkrétního zaměstnance archivu, nebude Váš e-mail považován za elektronicky podanou žádost a v odůvodněných případech budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_znojmo@mza.cz.