Smuteční oznámení - PhDr. Milada Wurmová

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že dne 16. května 2020 zemřela ve věku nedožitých 98 let PhDr. Milada Wurmová, CSc., jeho emeritní ředitelka v letech 1975–1979. Práci v této instituce zasvětila celý svůj pracovní život (1948–1982) a i po odchodu do důchodu se věnovala publikační činnosti. Odborně se dr. Wurmová věnovala problematice pořádání osobních fondů, vztahům archivů k muzeím a knihovnám a dějinám Moravského zemského archivu v Brně. Dlouhá léta byla činná v redakční radě Archivního časopisu a působila ve vědecké radě Archivní správy Ministerstva vnitra. Čest její památce!

Smuteční oznámení - PhDr. Milada Wurmová