Stanovení požadavků odborného zaměření na služební místa v 11. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba

Služební předpis ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 1. července 2017, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 11. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Tento služební předpis ruší služební předpis č. 3/2016, č.j. MZA/CENTR-83/2016 ke dni 30. 6. 2017.

Stanovení požadavků odborného zaměření na služební místa v 11. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba