Výstava „Město Znojmo v nejstarších archiváliích“

Státní okresní archiv Znojmo si Vás dovoluje pozvat na výstavu, kterou připravil u příležitosti výročí 790 let od založení města Znojma. Návštěvníci budou moci shlédnout řadu archiválií vážících se k městu Znojmu v období středověku. Vedle faksimile listiny z 19. září 1226, vydané Přemyslem Otakarem I. pro loucký klášter, bude vystavena celá řada středověkých originálů listin a knih, které se tematicky týkají vztahu města Znojma a církve, městských privilegií, městské správy, vývoje městského znaku, středověkých řemesel nebo židovské menšiny. Část expozice bude věnována obsahu významné archivní památky, kterou je Kniha práv města Znojma z let 1523-1525. Výstava bude otevřena od 2. do 30. listopadu 2016 každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin v prostorách archivu na Divišově náměstí 5.

Výstava „Město Znojmo v nejstarších archiváliích“