Znepřístupněný fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno

Počínaje dnešním dnem je pro badatelské využití zcela znepřístupněn fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno, a to z důvodu digitalizace fondu. Celý fond bude pro badatele nepřístupný do 31. 1. 2018 včetně. Děkujeme za pochopení.

Znepřístupněný fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno